IQuniek

Ik ben wie ik ben!

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

- Wij bieden individuele begeleiding aan peuters en kleuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.  Spelenderwijs observeren we het kind en gaan we in op mogelijke knelpunten.

- Wij verzorgen voor peuters en kleuters speelmogelijkheden, speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong om met gelijkgestemden in aanraking te komen. Met oog voor sociaal-emotionele ontwikkeling en aanspreken op cognitief en creatief denkniveau van elk kind.       

- Wij organiseren de peuter- kleuterochtenden elke vrijdagochtend tijdens schoolweken tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Om u de gelegenheid te geven ons een korte vraag te stellen of iets mede te delen kunt u dit bij aanvang van de ochtend aangeven, we zoeken dan naar een geschikte ruimte om kort met elkaar in gesprek te gaan. Voor vragen die meer tijd kosten, kunt u altijd een afspraak met ons maken op onze overige werktijden. 

  - Wij begeleiden ouder en/of leidster/ leerkracht om het kind op de juiste manier te benaderen. Eveneens maken we een verslag, dat ook te gebruiken is als handvat naar derden. 

-Wij zijn in te huren voor een informatieavond of workshop op locatie. Te denken valt hierbij aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en onderwijsinstanties. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

- We verzorgen elke maand een meidendag waarop hoogbegaafde, gevoelige meisjes met elkaar kunnen spelen en knutselen. Doelgroep: meisjes tussen de 5 en 12 jaar. 

- Telefonisch consult: maandag (tel: 06-14991725)  en donderdag (06-42253212) beide dagen tussen 9.00u en 10.00u  

- Overige afspraken zijn mogelijk op maandag, woensdagochtend en donderdag.